Livet är inte alltid som önskat och man möter motgångar och svårigheter. Kanske behöver du göra en förändring för att komma vidare eller förstå något om dig själv men har svårt att lyckas på egen hand. Vid dessa tillfällen kan psykoterapi vara ett sätt att få hjälp. Jag erbjuder psykodynamisk terapi för unga vuxna, vuxna, par och familjer.  

Anledning att söka psykoterapi kan vara många. Det kan handla om nedstämdhet, oro, depression, ångest, utmattning, trauma/PTSD. Låg självkänsla och självförtroende. Olika relationsproblem, som våld i nära relationer, missbruksproblem eller svårigheter med föräldrarollen.

Tillsammans kommer vi fram till det bästa sättet att arbeta med dina svårigheter. Vi enas om en målsättning för våra samtal. Beroende av dina behov kan kontakten bli kortare eller längre. Det finns möjlighet att ha samtal med mig på min mottagning centralt belägen i Göteborg, över telefon eller videolänk.

Bild på trappuppgången

PSYKOTERAPI

Du kanske önskar få hjälp med att förändra förhållningssätt, tankesätt eller föreställningar som du har om dig själv och i relation till andra. 

Längtar du efter större öppenheten med känslor och ökad trygghet i dig själv eller behöver komma underfund med dina motstridiga känslor som kärlek och hat, skuld och skam, sorg och glädje, aggressivitet och självhat? 

Ökad självinsikt och självkänsla leder till möjligheter att ta ansvar för dig själv och ditt liv. Våga visa vem du är och börja säga ja eller nej tack till olika val i livet. Det ger en ökad förmåga att känna gemenskap och kontakt med andra.  Du kanske längtar efter positiv förändring i livet, bättre psykiskt mående som kan ge utökade handlingsmöjligheter som att få ihop vardagen och få hopp om framtiden. Behöver du kanske hjälp med acceptans, stanna upp och vila en stund? 

Välkommen till mig för psykoterapi, där du i lugn och ro får sortera dina känslor, tankar och minnen

Bild på Lena

PAR- och FAMILJETERAPI

Allvarliga relationsproblem inom familjen innebär stora risker för barns hälsa, för parrelationen och för ert välbefinnande. Ni kanske önskar få hjälp med föräldraförmågan och parrelationen? En eller båda kan känna sig nedstämd, sårbar, ångestfylld och deprimerad i relationen? 

Blir du för irriterad och arg på andra i familjen och undrar hur du ska hantera konflikter? Hur kan man hitta konstruktiva problemlösningar? Hur kan man leva med konflikter? Önskar ni separera? 

Ni kanske söker efter en positiv förändring i ert föräldraansvar, i er förmåga att förstå er själva och den andre. Ni längtar kanske till att känna er älskade, sedda och lyssnade till? En mer välfungerande kommunikation och ökat samspel ger en förbättrad relation med ökad respekt, tillit och lugn i förhållande till andra.  

Vill ni utveckla er förmåga till positiv förändring och förstå er själva i samspel med andra, då är ni/du välkomna.  Hos mig kan du gå i individuell psykoterapi, få stöd tillsammans som par eller hela familjen. 

Närbild på lena

OM MIG

Jag är socionom, familjeterapeut, legitimerad  psykoterapeut och familjerådgivare. Jag är utbildad i familjeterapi vid GSI, Göteborgs socialpsykologiska institut och till legitimerad psykoterapeut vid St. Lukas utbildningsinstitut. Jag har under många år arbetat med barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna genom olika insatser inom Socialtjänsten och de sista 15 åren inom den kommunala familjerådgivningen samt Krismottagning för kvinnor och män. De jag möter är enskilda, par och familjer. Samtalen kretsar ofta kring kommunikationsbrister, psykisk ohälsa, konflikter, otrohet, samlevnadsfrågor, våld i nära relationer, livskriser samt föräldra- och barnrelationer. 

I våra möten fokuserar jag på både den enskildes och parets behov och att öka förståelsen för sig själv som person och för den andre. Mitt mål är att anpassa terapin efter dina/era personliga egenskaper och fokusera på de stödjande faktorer som leder till positiv förändring.

Jag arbetar under sekretess och yrkesetiska riktlinjer för psykoterapeuter. Har patient- och ansvarsförsäkring.

Har du frågor eller funderingar på hur jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för ett förutsättningslöst första samtal.
Bild på entren

KONTAKT

Viktoriagatan 18, 411 25 Göteborg

Telefon
0702 44 53 13

E-post
lena@leidzen.se

Varmt välkommen att boka en tid.